Chuyên mục: Travel with Lien

Travel with Lien

Một thoáng… Đà Lạt

Tôi thường không hiểu tại sao có người lại thích tới Đà Lạt nhiều lần tới vậy. Đà Lạt có gì hay, Đà Lạt có gì say khiến người ta phải “nghiện”. Chân đi mà chẳng muốn về. Tôi đến Đà Lạt đến nay là lần thứ 5. Những lần …