Menu
Press Mentions Me (including interviews) / Share with Lien

Creators in Saigon Podcast và lần đầu tham gia làm khách mời phỏng vấn tiếng Anh

Beautiful is not perfect. Đó là những gì mình có thể nói về chiếc podcast này. Cảm ơn Nico, Tue Si và Dana đã hỗ trợ để mình có dịp được kể lại câu chuyện của mình, dù chưa chắc nó đã trọn vẹn.

Khi nhận được lời mời làm khách mời trong 1 episode của dự án podcast này thì mình có phần ngần ngại. Trước giờ chỉ quen đi phỏng vấn người khác chứ hổng quen để người khác phỏng vấn mình. Bên cạnh đó mình cũng thấy bản thân mình không có gì nổi bật để chia sẻ. Nhưng rồi cuối cùng mí bạn ý đã thuyết phục mình đồng ý tham gia nói chuyện “đời”.

Câu chuyện của mình – mạn phép mời mọi người nếu có chút thời gian thì click vào nghe chiếc episode này ạ 😅. Riêng mình thì cảm thấy rất thú vị khi được biết đến dự án Creator in Saigon.

Đây là dự án được lập bởi Dana – một producer podcast, một health coach – người đã bỏ một cuộc sống tốt ở Mỹ để theo đuổi tự do ở Việt Nam, và sau đó là sự tham gia của Nico và Tue Si (đến từ Pháp, cả 2 đều có một phần dòng máu là người Việt và đều có những câu chuyện riêng rất thú vị). Các bạn đều đang có những dự án kinh doanh riêng (và chung). Trong đó có 1 dự án làm coaching – hướng dẫn/ tư vấn cho các công ty start up.

Creator in Saigon là dự án podcast phỏng vấn Saigonese hoặc các bạn Tây đang sống ở Sài Gòn, người hiểu về Sài Gòn, người trẻ năng động, người làm những công việc năng động… Đó vừa là một cách để chia sẻ, giới thiệu về Việt Nam với người trẻ vòng quanh thế giới. Vừa là cách chia sẻ kinh nghiệm/ học hỏi từ thành công và tất nhiên là cả THẤT BẠI của các khách mời, từ đó rút ra bài học cho những người khác đang sống hoặc muốn đến sống ở Việt Nam.

Chủ đề chia sẻ xoay quanh những thành công liên tiếp, những niềm đam mê, những vấp ngã, những khó khăn trong việc tự làm cái “mỏ neo” tinh thần cho chính mình, những khó khăn trong các mối quan hệ với gia đình khi cách xa gia đình nửa vòng trái đất. Đây cũng là cách họ học hỏi và tích lũy kinh nghiệm cho công việc coaching của mình.
_________________
Chiếc podcast bằng tiếng Anh được 2 trai đẹp phỏng vấn nên em nó run và noái sai tùm lum mà hổng biết. Ví dụ Google Adsense thì noái Google Adwords 🤣
Mong mọi ngừi bỏ qua cho em cái tội mê trai ạ 😂😂
________________

Beautiful is not perfect. That’s what I can say about this episode of podcast. Thanks to Nico, Tue Si and Dana for their support so that I can tell my story although it is not certain it is complete.

When Nico talk to me about an episode of this podcast, I was quite shy. Until now, I only used to interview other people. Besides that, I also found myself with nothing outstanding to share. But in the end, they managed to convince me to agree to attend an episode. My story, please, you can click and listen to this episode if you have freetime.

Personally, I’m very interesting to know the Creator in Saigon Podcast project. This is a project created by Dana, a multi-passionate podcast producer and health coach in training, who quit the 9-5 life in America to pursue freedom in Vietnam; and then with the participation of Nico and Tue Si, both French-Vietnamese expats. They have their own (and joint) business projects. Including a project as a coaching / consulting for start-ups.

Creator in Saigon is a podcast project interviewing Saigonese or exparts living in Saigon, people who understand Saigon, young people, people doing dynamic work… It is a way to share, introduce Vietnam with young people around the world. It is both a way to share experiences / learn from successes and of course FAILS of their guest, from which to draw lessons for others who are living or want to live in Vietnam.

The topic around successes, passions, stumbles, difficulties in making the spiritual “anchor” for oneself, difficulties in relationships with family when away from home halfway around the world… This is also how they learn and gain experience for their coaching job.

Thank Creators in Saigon Podcast very much for having me come to your podcast. This is the best opportunity for me to go outside my comfort zone. Because of my job so I want everything to be perfect with my voice, pronunciation, etc. But at a certain point we can see that: Beautiful is not perfect 🙂.
I’m still learning. Thank DanaNico and Tue-Si so so much.++
And… yes, because of two handsome guys interviewed me, so I made a lot of mistakes in this episode. Sorry for the inconvenience 😛

Check it out: https://anchor.fm/creatorsinsaigon/episodes/Never-Let-Anything-Stop-You-with-Phm-Th-Thy-Lin-Travel-Blogger–Marathon-Runner-and-Voice-Over-Talent-eopea2/a-a4aibkd

No Comments

    Leave a Reply